• Wpisów:1
  • Średnio co: 2 lata
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 08:20
  • Licznik odwiedzin:2 232 / 2185 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Indoeuropejscy przodkowie Greków nadeszli na obszar płomiennych Bałkanów na przełomie III oraz II tysiąclecia p. n. e. Kultura konkretna obcokrajowców uprzednia bardzo skromna natomiast przed około 1600 rokiem p. n. e. pozostawiła względnie nieciasno śladów. Grecja ciekawostki


W tym samemu czasie na Krecie wprowadzał się czas świetności cywilizacji nazywanej poprzez poszukiwaczów kulturą minojską. Około 2000 roku p. n. e. pojawiają grobel kolosalne całokształty pałacowe Knossos, Fajstos, Malia, raczej później Kato natomiast Zakro, w jakich administrację przewodzono za pomocą pismem (pismo linearne A).
Epoka mykeńska

Tuż po 1600 roku p. n. e. kultura minojska załapała wpływać na Grecję kontynentalną, gdzie formowała się pierwotna, grecka kultura nazywana mykeńską. Około 1450 roku p. n. e. Mykeńczycy najechali oraz zasiedlili Kretę, pasjonując ją w teren świata greckiego.

Rozkwit kultur mykeńskiej przypada na XIV - XIII w. p. n. e. Powstają dopiero okazałe pałace w Mykenach, Tirynsie, Pylos na Peloponezie, Atenach w Attyce, Tebach oraz Gla w Beocji.

Na Krecie Mykeńczycy zastosują minojski dwór w Knossos. Do prowadzenia pałacowej administracyj Mykeńczycy zdjęli od Minojczyków zaœwiadczenie i zharmonizowali spożywa do potrzeby języka greckiego (pismo liniowe B).

Echem władz kultury mykeńskiej istnieje tradycja legendarna o rozległej wyprawie przeciw Troi, jakiej bezwarunkowy rysunek odznaczyły poematy Homera w VIII w. p. n. e.
Ciemne Wieki, grecja ciekawostki

Kres kultury mykeńskiej nadszedł po 1200 roku p. n. e. Zniszczeniu http://twardedane.pl/grecja-ciekawostki/"; title="ciekawostki grecja
ulęgły solenne pałace, uniknęło zaœwiadczenie, zubożała cywilizacja namacalna. Dlatego samym czas między 1100 zaœ 800 rokiem p. n. e. określa się mianem Ciemnych Wieków. W tej epoce uczynił się definitywny rozdział Grecji pomiędzy osobne plemiona. Zmieniła się też geografia układna. Z ośrodków mykeńskich przeżyły Ateny.

Z nowopowstałych najwybitniej okazały wymyœlono na Eubei. Świat helleński zaszedł dalszemu rozszerzeniu: w X w. p. n. e. Grecy z kontynentu zasiedlili wysepek Morza Egejskiego natomiast zachodnie żebro Azji Mniejszej.
Epoka pierwotna

Jeszcze w periodzie Ciemnych Wieków rozpoczął się bieg, który w VIII wieku p. n. e. zawarł do okrzepnięcia odkrywczej patyny kurtuazyjnej: miasta-państwa, jakie określiło styl helleńskiej kultury po finał starożytności
.

Mieszkańcy jedynych rejonów poczęli koncentrować się naokoło jednego ośrodka komunalnego. W konsekwencji Peloponez oraz Grecja środkowa pozostały podzielone pomiędzy samotne miasta-państwa z wyraźnie rozplanowanymi barierami.

Ośrodki municypalne przybrały prawidłowy wygląd natomiast montowały się z akropolu, agory natomiast nadrzędnej świątyni bóstwa troskliwego miasta. Kiedy w głównej połowie VIII wieku p. n. e. Grecy zaczęli fundować kolonie, posiadały one konstrukcję miast-państw.

Jeszcze w głównej połowie stulecia pojawiło się, obrane od Fenicjan, poœwiadczenie literowe, co zapewniło stanięcie u upadku VIII wieku p. n. e. poematów Homera.Grecja ciekawostki

Lata między około 750 oraz 580 to przede wszelkim okres Wielkiej Kolonizacji. Kolonizacji asystowała ekspansja handlowa. Greckie wyroby dotychczasowy pozyskiwane w podobnym świecie śródziemnomorskim.

Powstanie osad stwarzało rezydentom miasta założycielskiego lepsze warunki bytowania dzięki, pozbyciu się nadwyżek ludności, oraz równocześnie rozpakowywało przed nimi nowatorski obwód dla pozyskiwania i zbywania wyrobów. Polis Grecji właściwej starały się poprawić swą sprawę cielesną a jednocześnie zyskać mir w mnogich konfliktach z miastami graniczącymi.

Pod mat VIII wieku p. n. e. doszło do wojen między Eretrią i Chalkis o leżącą między nimi płaszczyznę lelantyńską. Mniej więcej w owym taż okresie Spartanie przemogli Mesenię, a Ateńczycy żywoœcią poszerzyli do swojej polis Eleusis. W znojnym do okreœlenia momencie Argiwowie uczynili tak tychże z Tirynsem zaœ Mykenami.

Wzrastające poszanowanie dla podmiotowości greckiej polisy sprowadziło natomiast, że rozpocząwszy od VII wieku p. n. e. pagin konfliktu zakończyły dyrdać do kasaty oponenta. Zwycięzca dostosowywał się aneksją dyskusyjnego terytorium dzielącego, bądź potwierdzeniem jego przywództwa na scenie internacjonalnej.

Permanentne konflikty graniczne odpierały się na stosunkach duchowych w miastach-państwach. Rozpoczęły one tok wariacyj, jakie później wpędził do powstania dziewiczego w dziejach państwa demokratycznego.
Historia Grecji po angielsku
Epoka w grecji ciekawostkidoskonała

Najważniejszym widziadłem po wojnach perskich był rozwój potęg Aten. Związek Morski nader szybko stał się narzędziem ateńskiej polityk cesarskiej, oraz dążnoœci napłynięcia samotnych penisów uprzedni obcesowo torpedowane.Grecja ciekawostki

Wzrostowi ateńskiej sił kontrastowała się Sparta oraz jej alianci, zwłaszcza Korynt natomiast Tebanie. Po serii sporów zbrojnych doszło do wieloletniej natomiast rozległej wojen tzw. „wojny peloponeskiej” (431 - 404 roku p. n. e.). Pierwszy jej porządek powstrzymał się konsensusowym mirem w 421 r p. n. e.

W 415 Ateńczycy zaaranżowali znaczną wyprawę na Sycylię przeciw tamtejszym sprzymierzeńcom Spartan. Wyprawa powstrzymała się miażdżącą krewą.

Spartanie opanowali realizację. Korzystając z perskiego niewspomożonym natomiast oporów ateńskich aliantów odnieśli kategoryczne zwycięstwo niszcząc ateńską flotyllę pod Ajgospotamoj zaœ zmuszając Ateny do bezwzględnej rezygnacji. Autorytarny fason odprawienia przez Spartę przywództwa w świecie helleńskim doprowadził acz wkrótce do grecji cieakwostkiodmiany sojuszy.

W niespełna 10 lat po pokrzyżowaniu walk peloponeskiej nabiegli przeciw niej gminnie Koryntyjczycy, Beoci i Ateńczycy - tzw. „wojna koryncka” 395 – 386 roku p. n. e. Konflikt przestał się dzięki interwencji króla perskiego, który podyktował korzystne dla Sparty warunki pokoju. Hegemonia twarda onemu przetrzymała długo.

Ateńczycy podołali w obniżonej tężyŸnie wznowić kombinat wyspiarskich miast-państw pod swoim naczalstwem. Spartanie znaleźli się w bezpoœrednim sporze z nakłanianymi poprzez Epaminondasa Tebami, jaki zarzucił się ich wszechogarniającą klęską.

Jednak ani Teby, ani Ateny onym dawny w stoi zamienić Sparty w roli hegemona, co wkrótce zużył dowcipny władca Macedonii, Filip II. Dzięki pobiciu w 358 roku p. n. e. Ilirów stłoczył on księstwa macedońskie natomiast zapoczątkował augmentację na południe. Grecja ciekawostki

Korzystając z szkopułów Aten, jakie odnalazły się w poziomie walk ze swymi zbuntowanymi aliantami zaczął pochłaniać miasta rozważane przez Ateńczyków za rewir ich wpływów.

W 338 roku p. n. e. doszło do ogólnej dysertacji pod Cheroneą. Grecy ponieśli dokumentną tragedię, i Filip stał się hegemonem skończonej Grecji, czego œladem było wyznaczenie pod jego auspicjami kartelu miast greckich.

Król macedoński dołączył natychmiast do realizacji swoich dużych projektów eskapad naprzeciw Persji. Nie nadążył ich aczkolwiek zapoznać w przebywanie, bo pozostawał zamordowany w niezłotawych okolicznościach w 336 roku. Następcą został Aleksander III, jaki natychmiast przystąpił do inicjatywy prototypu antyperskiej krucjaty.

Przekroczywszy Hellespont na czele armii macedońskiej a kontyngentów greckich Aleksander przewyższył wojska perskie nad Granikiem. Po przemierzeniu całej Azji Mniejszej pobił samych suzerena Dariusza III pod Issos w Cylicji.

Kierując się następnie na południe pochwycił kolejno Syrię, Palestynę oraz Egipt.

Do krańcowego niestarty z Dariuszem III doszło pod Gaugamelą w Mezopotamii. Armia perska pozostawała cherlawa, oraz Dariusz, zostawał zamordowany w rezultacie spisku szarmanckiego. Aleksander podążył dalej na orienty opanowując następne perskie satrapie aż po Indus. Tam, na efekt buntu żołnierzy, pozostał zmuszony do rozporządzenia odwrotu. W 324 roku p. n. e. powrócił do Babilonu, gdzie w czerwcu 323 roku gwałtownie rozchorował się natomiast zdechł.